MANDALA NA PODPORU LÁSKY

Mandala obsahuje polodrahokamy.

Mandala podporuje nežnosť a lásku medzi partnermi.

Vhodná pre partnerstvá dlhodobé, oživuje vzťahy.

Môže pritiahnuť nového partnera, ak partner chýba.

Znak: JIN-JANG vyjadruje dynamickú rovnováhu medzi mužom a ženou.

20 x 20 cm

30,00 €
Vaše hodnotenie: 

UPOZORNENIE: Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady ES č. 1924 z roku 2006, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ chce spotrebiteľ presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!