PALO SANTO – SVÄTÉ DREVO (VONNÉ TYČINKY)

Vonné tyčinky z peruánskeho posvätného stromu s vôňou mierne sladkého tónu sú ukľudňujúce, povzbudzujúce, vhodné na prehĺbenie duchovných momentov a na rozjímanie, na upokojenie mysle a energetické čistenie priestoru.

V Peru a Indii je používané pri šamanských čistiacich a liečivých rituáloch.

V balení je 20 ks vonných tyčiniek

1,20 €
Kategória: 
Vaše hodnotenie: 

UPOZORNENIE: Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady ES č. 1924 z roku 2006, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ chce spotrebiteľ presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!