Obchodné podmienky

So, 24/05/2014 - 17:06 -- košíček

Prevádzkovateľ projektu SHOP CEZ OKNO (KOŠÍČEK.sk) a sprostredkovateľ predaja:

Marian Paška
M. Rázusa 2142/16, 960 01 Zvolen
IČO: 41190181
DIČ: 1031938930
IBAN: SK7809000000000404091578
SWIFT (BIC): GIBASKBX
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
č.ú.: 0404091578/0900
Nie je platcom DPH
 

Dodávateľ tovaru objednaného na subdoménach MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK a MERKABA.KOSICEK.SK (predajca):

MERKABA Tatry, s.r.o.
Konateľ: Rastislav Hriňák
Bajkalská 2338/4
058 01 Poprad
IČO: 47098830
DIČ: 2023751059
IBAN: SK97 8330 0000 0023 0069 4496
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX
č.ú.: FIO, 2300694496/8330
Nie je platcom DPH
 

Tovar zasielame na dobierku, alebo priamo pri platbe vopred na účet

Ceny sú totožné s cenami priamo u dodávateľa!

Pri prvom nákupe v internetovom obchode na stránkach www.merkaba.shopcezokno.sk a www.merkaba.kosicek.sk je potrebné vyplniť formulár, ktorý obsahuje údaje nevyhnutné pre vybavenie Vašej objednávky. O vytvorení účtu budete informovaný mailom, ktorý obsahuje Vaše užívateľské meno a heslo. Pridelené meno a heslo si môžete zmeniť. Tovar bude poslaný na adresu zadanú pri registrácii. Ak chcete aby bol tovar doručený na inú adresu, zadajte ju. Registrácia v internetovom obchode musí obsahovať pravdivé údaje potrebné pre vybavenie objednávky.

Ceny

Všetky ceny tovaru a služieb uvádzané sú konečné. Nie sme platcami DPH. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob.

Objednávanie tovaru

V úvodnej časti internetového obchodu si vyberte kategóriu tovaru, ktorý chcete nakupovať. Pri kúpe tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s nápisom „pridať do košíka“ a tovar bude vložený do virtuálneho nákupného košíka. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude Vaša objednávka archivovaná. V súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z. informujeme o povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočné plnenie služby.

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame poštou formou listu či balíku pri platbe vopred, alebo listovej či balíkovej dobierky. Dodacia lehota je uvedená pri jednotlivých tovaroch. Tovar, ktorý nemá uvedené v popise inak, expedujeme do 72 hodín od objednávky. K tejto dobe treba pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie tovaru k vám Slovenskou poštou. Vo výnimočných prípadoch, keď tovar nie je možné dodať v bežných dodacích lehotách, sa termín dodania určí individuálne po dohode so zákazníkom. K cene tovaru sa pripočítava poštovné a balné druhu a formy zásielky (ceny vrátane DPH). Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našom e-maili o expedícii, kontaktujte prosím svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom. O prijatí objednávky, o zaslaní balíkovej dobierky budete informovaný mailovými správami.

Spôsob platby

Dobierka v rámci SR - cena za platbu dobierkou je 1,10 €

Platba vopred na účet v rámci SR a pre zahraničie.

Spôsob platby si zákazník zvolí pri objednávke.

Faktúru ako daňový doklad obdržíte pri dodaní tovaru.

Poštovné a balné

Pri nákupe tovaru v hodnote nad 65 € (bez poštovného a balného) je doprava (poštovné a balné) zadarmo, takisto dobierka.

Pri nákupe tovaru do 65 € sa doprava (poštovné) spoplatňuje podľa cenníka Slovenskej pošty. Pri dobierke je to navyše 0,70 €. V poštovnom je zahrnuté balné.

Zásielka do 30 € (Slovenská pošta):
do 100g   1,60 €
do 500g   1,90 €
do 1kg   2,60 €
do 2kg   3,60 €

Poistená zásielka nad 30 € (Slovenská pošta)
do 100g   2,30 €
do 500g   2,60 €
do 1kg   3,20 €
do 2kg   4,00 €
do 5kg   4,50 €
do 10kg   5,90 €
nad 10kg   6,60 €

Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (e-mailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.
Poštovné a balné zdarma pri nákupe nad 65 € platí len pre zásielky na území Slovenska.

 

Záručná doba a reklamácia tovaru

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. MERKABA Tatry, s.r.o. nenesie zodpovednosť za: oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa poškodenie zavinené doručovateľom; viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte! Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu merkaba@windowslive.com alebo telefonicky v pracovné dni na +421 0907 300 172. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím, kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite, prosím, na adresu MERKABA Tatry, s.r.o., Bajkalská 2338/4, 058 01 Poprad, prípadne doručte osobne do nášho sídla. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. V prípade uznanej reklamácie sa poštovné náklady vracajú spolu s kúpnou cenou za tovar.

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás o tom informujte (kontakt) a uveďte číslo Vašej objednávky. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak. Podmienkou je však vrátenie tovaru.

Vrátenie tovaru

Všetok tovar objednaný v SHOPE CEZ OKNO (KOŠÍČEK.sk) môžete bez udania dôvodu vrátiť do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu MERKABA Tatry, s.r.o., Bajkalská 2338/4, 058 01 Poprad, prípadne doručiť osobne. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade, že je tovar mechanicky poškodený alebo iným spôsobom znehodnotený. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu po odstúpení od zmluvy platí zákazník. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

- Spoločnosti MERKABA Tatry, s.r.o., Bajkalská 2338/4, 058 01 Poprad, IČO: 47098830, DIČ: 2023751059, zastúpenú konateľom Rastislavom Hriňákom (e-mail: merkaba@windowslive.com)

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar: ...............................................................................

- Dátum objednania/dátum prijatia* ...............................................................................

- Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ...............................................................................

- Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ...............................................................................

- Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa formulár podáva v listinnej podobe) ...............................................................................

- Dátum ...............................................................................

* Nehodiace sa prečiarknite.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ i predávajúci sa v plnej miere riadia zákonom č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch a rešpektuje Vaše súkromie. Vaše dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch.
 
Prevádzkovateľ i predávajúci si vyhradzujú právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru hackerským útokom.
 
Všeobecné ustanovenia
 
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 
Spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas.
 
Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu do 12 mesiacov od kúpy, môže ju predávajúci zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Náklady, bez ohľadu na výsledok znáša predávajúci. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie a to najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 
Pri uplatnení reklamácie po 12 mesiacoch od kúpy ak ju predávajúci zamietol, tak je osoba, ktorá ju vybavila povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ poslať výrobok na posúdenie.
 
Ak posudok urobí určená osoba, všetky náklady bez ohľadu na výsledok znáša, ak posudok urobí iná ako určená osoba, je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi náklady iba ak posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu.
 
Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže uplatniť reklamáciu znova. Túto znovu uplatnenú reklamáciu nemožno.
 
Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.
 
Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie vydať písomný doklad o vybavení reklamácie.
 
Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách.
 
Vybavením reklamácie je ukončené reklamačné konanie, ktoré môže skončiť len nasledovnými spôsobmi:
 
1. opravou výrobku – ak to nie je možné potom
 
2. výmenou výrobku za nový
 
3. vrátením peňazí
 
4. poskytnutím zľavy (či sa použije spôsob 2, 3 alebo 4 si určí spotrebiteľ)
 
5. zamietnutím reklamácie.
 
Špecifiká elektronického obchodu (aj zmluva uzatvorená na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov):
 
Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy, spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní (doteraz do 7 dní) odo dňa:
a) prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
 
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom
 
Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
 
Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
 
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
 
e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
 
f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.
 
g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie.
 
Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy").
 
Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona, ktorý mu odovzdal predávajúci.
 
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 
Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.
 
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
 
Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 
Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 
 
Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 
Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady.
 
Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 

Žiadosť o nápravu

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na merkaba@windowslive.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Vylúčenie zodpovednosti

UPOZORNENIE: Produkty na subdoménach MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK a MERKABA.KOSICEK.SK sú iba potravinou, alebo doplnkom zdravej výživy. Nemajú schválené liečivé účinky a v žiadnom prípade sa nejedná o liek. Výživové doplnky nie sú určené ako náhrada pestrej stravy.
Konzumácia potravín a výživových doplnkov je na vlastnú zodpovednosť, nenahrádza odbornú lekársku starostlivosť.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady ES č. 1924 z roku 2006, nemôžu byť žiadnym potravinám priraďované iné výživové a zdravotné tvrdenia okrem povolených. Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Pokiaľ chce spotrebiteľ presné informácie podložené odbornými a vedeckými štúdiami je dôležité oboznámiť sa s nimi prostredníctvom všetkých dostupných odborných zdrojov. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!

Používanie produktov uvedených na subdoménach MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK a MERKABA.KOSICEK.SK je na vlastnú zodpovednosť, uvedené produkty nie sú zdravotníckymi prístrojmi a nenahrádzajú lekársku liečbu.

Tento web využíva cookies. Umožňujú nám poskytovať lepšie služby. Ďalším používaním webu s ich využitím vyjadrujete súhlas.

Prevádzkovateľ (sprostredkovateľ predaja) nenesie žiadnu zodpovednosť za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na subdoménach MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK a MERKABA.KOSICEK.SK, nezodpovedá za obsah, ktorý nemusí vždy korešpondovať s jeho stanoviskom. Fotografie sú ilustračné.

Fotografie a iné obrazové materiály sú autorsky chránené a pre ich ďalšie použitie kontaktujte priamo autora, alebo pôvodný zdroj, ktorý je prevzatý. Zobrazujeme obsah stránok dodávateľov, nenesieme zodpovednosť za konanie tretích strán.

Rešpektujeme a dbáme o zachovanie autorských práv, ak sa však domnievate, že Vaše autorské práva boli na subdoménach MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK a MERKABA.KOSICEK.SK porušené, ›› ozvite sa prosím , v prípade že sa tak naozaj stalo, zjednáme bezodkladne nápravu.

Používaním portálu na subdoménach MERKABA.SHOPCEZOKNO.SK a MERKABA.KOSICEK.SK vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

. . .
 
Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 25. 8. 2014.